Έλεγχος Τονομέτρου

Έλεγχος Τονομέτρου

Ο έλεγχος του τονομέτρου πρέπει να γίνεται 1 φορά το μήνα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή του λειτουργία. Σε περίπτωση που ο έλεγχος φανερώσει απόκλιση, τότε το τονόμετρο χρήζει συντήρησης ή επισκευής.
Η διαδικασία ξεκινάει τοποθετώντας το τονόμετρο στη σχισμοειδή λυχνία στην περίπτωση του επικαθήμενου τύπου και στην θέση μέτρησης για τα “κρεμαστά” τονόμετρα.  Τοποθετούμε το πρίσμα και ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία.

Έλεγχος στη θέση μέτρησης 0.

Τοποθετούμε την μπάρα έλέγχου στην κατάληλη υποδοχή (33) οπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 1. Χαλαρώνουμε την βιδά που συγκρατεί τον αξονα και τον τοποθετουμε ετσι ωστε να ευθυγραμμιστεί απόλυτα η γραμμή της βάσης συγκρατησης της ράβδου με την μεσαια γραμμή της ράβδου ( θέση 0 ).

Περιστρέφουμε το τύμπανο των μετρήσεων προς τα πίσω, όσο το πλάτος μιας γραμμής μετρήσεων. Ο βραχίονας στήριξής του πρίσματος πρέπει να κινηθεί προς τον εξεταστή.

Περιστρέφουμε το τύμπανο των μετρήσεων προς την αντιθετη κατεύθυνση, όσο το πλάτος μιας γραμμής μετρήσεων μετά το 0. Ο βραχίονας στήριξής του πρίσματος πρέπει να κινηθεί προς τον εξεταστή.

Έλεγχος στη θέση μέτρησης 2

Χαλαρώνουμε την βιδά που συγκρατεί τον αξονα και μετακινούμε προς το μέρος μας την ράβδο, ετσι ωστε να ευθυγραμμιστεί απόλυτα η γραμμή της βάσης συγκρατησης της ράβδου με την δέυτερη γραμμή της ράβδου ( θέση 2, εικόνα 1 ).

Περιστρέφουμε το τύμπανο των μετρήσεων και οταν είναι στην θέση 1,95, ο βραχίονας στήριξής του πρίσματος πρέπει να κινηθεί προς τον εξεταστή.

Περιστρέφουμε το τύμπανο των μετρήσεων και οταν είναι στην θέση 2,05, ο βραχίονας στήριξής του πρίσματος πρέπει να κινηθεί προς τον εξεταζόμενο.

Έλεγχος στη θέση μέτρησης 6

Χαλαρώνουμε την βιδά που συγκρατεί τον αξονα και μετακινούμε προς το μέρος μας την ράβδο, ετσι ωστε να ευθυγραμμιστεί απόλυτα η γραμμή της βάσης συγκρατησης της ράβδου με την δέυτερη γραμμή της ράβδου ( θέση 6, εικόνα 1 ).

Περιστρέφουμε το τύμπανο των μετρήσεων και οταν είναι στην θέση 5,9, ο βραχίονας στήριξής του πρίσματος πρέπει να κινηθεί προς τον εξεταστή.

Περιστρέφουμε το τύμπανο των μετρήσεων και οταν είναι στην θέση 2,05, ο βραχίονας στήριξής του πρίσματος πρέπει να κινηθεί προς τον εξεταζόμενο.

Top