Υπηρεσίες

[call_to_action_service heading_1=”Τεχνική κάλυψη” heading_2=”Επισκευή, συντήρηση εξοπλισμού” btn_1=”url:https%3A%2F%2Finfoeye.gr%2Fcontact-us%2F|title:%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91||” btn_2=”url:https%3A%2F%2Finfoeye.gr%2F%25ce%25b1%25ce%25af%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b1-%25cf%2585%25cf%2580%25ce%25bf%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25ae%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25be%25ce%25b7%25cf%2582%2F|title:%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82||” call_img=”10329″ order_field_key=””]Η infoeye αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση , διαγνωστικού και χειρουργικού εξοπλισμού. Επίσης αναλαμβάνει την μετεγκατάσταση του εξοπλισμού σας, σε περίπτωση αλλαγής επαγγελματικής στέγης.[/call_to_action_service]
[call_to_action_service heading_1=”Προώθηση εξοπλισμού” heading_2=”Αξιολόγηση, μεταπώληση, συμβουλευτική” btn_1=”url:https%3A%2F%2Finfoeye.gr%2Fcontact-us%2F|title:%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%91||” btn_2=”url:https%3A%2F%2Finfoeye.gr%2F%25ce%25b1%25ce%25af%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b1-%25ce%25ba%25ce%25b1%25cf%2584%25ce%25b1%25cf%2587%25cf%258e%25cf%2581%25ce%25b7%25cf%2583%25ce%25b7%25cf%2582%2F|title:%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3||” call_img=”10332″ order_field_key=””]Η infoeye αναλαμβάνει την εκτίμηση και την μεταπώληση του μεταχειρισμένου σας εξοπλισμού, μέσω του δικτύου πελατών της εντός και εκτός Ελλάδος.

Σας βοηθάμε να βρείτε αυτό που ψάχνετε και σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες  για την αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού από άλλες πλατφόρμες μεταχειρισμένων συστημάτων.[/call_to_action_service]