Τα συστήματα έχουν ελάχιστες μετρήσεις και κυρίως για σκοπούς επιδείξεις.