Το σύστημα έχει επιθεωρηθεί εξωτερικά και εσωτερικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της κατασκευάστριας εταιρείας ή του τοπικού αντιπροσώπου και έχουν αντικατασταθεί τυχών φθαρμένα εξαρτήματα. Τα συστήματα συνοδεύονται από εγγύηση από 6 μήνες και πάνω.