Ευκαιρίες

Lumenis YAG Laser

Lumenis YAG Laser

Μπιζανίου 50 Θεσσαλονίκη...

Καλέστε μας για τιμή
OCT Maestro 2 TopCon με Angio

OCT Maestro 2 TopCon με A...

Μπιζανίου 50 Θεσσαλονίκη...

Καλέστε μας για τιμή
BQ900 Anniversary

BQ900 Anniversary

Μπιζανίου 50 Θεσσαλονίκη...

Καλέστε μας για τιμή
Zeiss FF 450plus

Zeiss FF 450plus

Μπιζανίου 50 Θεσσαλονίκη...

Καλέστε μας για τιμή
Πακέτο εξοπλισμού 2

Πακέτο εξοπλισμού 2...

Μπιζανίου 50 Θεσσαλονίκη...

Καλέστε μας για τιμή
Χαρτάκια υποσιαγώνου

Χαρτάκια υποσιαγώνου...

Μπιζανίου 50 Θεσσαλονίκη...

Καλέστε μας για τιμή
Ρολά θερμικού χαρτιού

Ρολά θερμικού χαρτιού...

Μπιζανίου 50 Θεσσαλονίκη...

Καλέστε μας για τιμή
Βαμβακοφόροι Στηλεοί

Βαμβακοφόροι Στηλεοί...

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα...

Καλέστε μας για τιμή
SLed AC/DC

SLed AC/DC

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα...

Καλέστε μας για τιμή
SURGICAL CHAIR 88FX

SURGICAL CHAIR 88FX

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα...

Καλέστε μας για τιμή
Top