Πρόγραμμα Οφθαλμολογικού Ιατρείου

Κατηγορίες: , Product Condition: Καινούργιο
 

Περιγραφή

Ο “Οφθαλμίατρος είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες κάθε σύγχρονου οφθαλμολογικού ιατρείου. Εύχρηστο και ευέλικτο, ξεκινά από έναν αρχικό πυρήνα που καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις και μπορεί να επεκταθεί όσο επιθυμείτε, για να καλύψει κάθε σας ανάγκη. Το πρόγραμμα οφθαλμολογικού ιατρείου είναι συμβατό με περιβάλλον Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8 & Win10. Η σύγχρονη σχεδίασή του επιτρέπει την καλύτερη δυνατή χρήση των γραφικών έχοντας μεγάλες δυνατότητες διαχείρισης εικόνων τόσο από πλευράς όγκου όσο και από πλευράς ευχρηστίας.

Το πρόγραμμα οφθαλμολογικού ιατρείου αποτελείται από τρεις ενότητες:

 • Βασικό: Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την παρακολούθηση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών.
 • Ραντεβού: Περιλαμβάνει την γραμματειακή υποστήριξη του ιατρείου. Όλες οι εργασίες γίνονται από το ημερολόγιο με πολύ απλό τρόπο.
 • Στατιστικά (προαιρετικά): Περιλαμβάνει το τμήμα που δίνει την δυνατότητα στον γιατρό να εκμεταλλευτεί όλα τα στοιχεία του προγράμματος κάνοντας στατιστικές μελέτες.

Δείτε επίδειξη της λειτουργίας του προγράμματος στην καρτέλα “VIDEO”

Μερικά μόνο από τα πολλά χαρακτηριστικά του προγράμματος:

Εξασφάλιση Ιατρικού Απορρήτου Ελάχιστη Πληκτρολόγηση Έκδοση Παραπεμπτικών Άριστες Εκτυπώσεις
Δημιουργία σελίδων από χειριστή Καταστάσεις Ταμείων Αποθήκευση Ακτινογραφιών Πλήρως Παραμετροποιήσιμο

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 ενότητες:

 • Βασικό: Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την παρακολούθηση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών.
 • Ραντεβού: Περιλαμβάνει την γραμματειακή υποστήριξη του ιατρείου. Ολες οι εργασίες γίνονται από το ημερολόγιο με πολύ απλό τρόπο.
 • Στατιστικά (προαιρετικά): Περιλαμβάνει το τμήμα που δίνει την δυνατότητα στον γιατρό να εκμεταλλευτεί όλα τα στοιχεία του προγράμματος κάνοντας στατιστικές μελέτες.

Ο γιατρός μπορεί να επιλέξει τις παρακάτω πρόσθετες κάρτες.

 • Ιστορικό

Στην κάρτα αυτή εισάγονται τα στοιχεία που αφορούν το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από τον γιατρό έτσι ώστε η κάρτα του ιστορικού να καλύπτει όσο το δυνατόν ακριβέστερα τις συγκεκριμένες ανάγκες.

 • Γραφήματα

Στην κάρτα αυτή υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής των διαγνώσεων, επεμβάσεων σε γραφικό περιβάλλον. Ο γιατρός εισάγει εικόνες του σώματος ή των οργάνων που τον ενδιαφέρουν, επιλογής δικής του, έχοντας έτσι με μια ματιά την εποπτική εικόνα της κατάστασης του ασθενή

 • Ανατομικές περιοχές

Στην κάρτα αυτή υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού του σώματος σε τρία επίπεδα. Έτσι μπορεί να καθοριστεί με τον πιο ακριβή τρόπο η θέση του παθολογικού ευρήματος. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για λεπτομερείς στατιστικές μελέτες.

Αναλυτικότερα, κάθε ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Βασικό

 • Πλήρης καρτέλα ασθενή με προσωπικά, δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία.
 • Απεριόριστες διαγνώσεις για κάθε ασθενή που καθορίζονται ελεύθερα από τον γιατρό.
 • Απεριόριστες θεραπευτικές αγωγές για κάθε ασθενή με απ’ευθείας έκδοση παραπεμπτικών ή συνταγών που έχουν την μορφή που θέλει ο γιατρός.
 • Προγραμματισμός θεραπειών. Ο γιατρός ορίζει το διάστημα επανάληψης μιας θεραπείας και το πρόγραμμα αυτόματα τον ειδοποιεί για τους ασθενείς που πρέπει να ενημερώσει.
 • Εμφάνιση στην οθόνη και εκτύπωση καταστάσεων των θεραπειών για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους συνεργάτες του γιατρού.
 • Απεριόριστες επεμβάσεις για κάθε ασθενή.
 • Ιστορικό που διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τον γιατρό για να καλύπτει όσο το δυνατόν πληρέστερα τις ειδικές απαιτήσεις του.
 • Απεριόριστες εξετάσεις για κάθε ασθενή. Οι εξετάσεις ορίζονται από τον γιατρό και μπορούν να έχουν πολλές μορφές. (τιμή-τιμή αναφοράς, ολόκληρη καρτέλα με ομάδα εξετάσεων π.χ. γνωμάτευση με εικόνα, ακτινολογικές εξετάσεις κ.λ.π.). Ειδικά για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, υπάρχει η επιπρόσθετη δυνατότητα της εμφάνισής σε ένα πίνακα όλης της εξελικτικής πορείας των τιμών τους.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των τιμών των εξετάσεων ενός ασθενή με την εμφάνιση των τιμών υπό μορφή διαγράμματος.
 • Προγραμματισμός εξετάσεων. Ο γιατρός ορίζει το διάστημα επανάληψης μιας εξέτασης και το πρόγραμμα αυτόματα τον ειδοποιεί για τους ασθενείς που πρέπει να ενημερώσει.
 • Εδική κάρτα για τη γενική οφθαλμολογική εξέταση με αναλυτικά όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον γιατρό.
 • Εδικές κάρτες για τις οφθαλμολογικές εξετάσεις με αναλυτικά όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον γιατρό.Υπάρχουν οι παρακάτω κάρτες:
  Κερατοειδής
  Βλέφαρα Επιπεφυκότα
  Κόγχες
  Αγγειακές Παθήσεις Βυθού
  Νυσταγμός
  Υπέρταση-Αρτηριοσκλήρυνση
  Γεροντική Εκφύλιση
  Παθήσεις Ωχράς Κηλίδος
  Έκδοση Αδειών Οδήγησης
 • Δυνατότητα εισαγωγής των διαγνώσεων, επεμβάσεων σε γραφικό περιβάλλον. Ο γιατρός εισάγει εικόνες των πεπτικών οργάνων επιλογής δικής του, έχοντας έτσι με μια ματιά την εποπτική εικόνα της κατάστασης του ασθενή.
 • Εισαγωγή εικόνων είτε πρόκειται για ακτινογραφίες είτε για τομογραφίες κλπ. μέσω κάμερας, scanner κλπ.
 • Όλες οι πληροφορίες για κάθε ασθενή μπορούν να εμφανιστούν συγχρόνως στην ίδια οθόνη. (καρτέλα, ιστορικό, διαγνώσεις κ.λ.π.) ανάλογα με τις επισκέψεις του, κάνοντας έτσι πολύ απλή την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του.
  Σε όλα τα παραπάνω διορθώσεις-προσθήκες, που γίνονται απλά με τη χρήση ενός πλήκτρου. Σημειώστε εδώ ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται και την ευχρηστία του ποντικιού, αλλά και την ευκολία που δίνει το πληκτρολόγιο κατά την εισαγωγή στοιχείων. Έτσι, όπου απαιτείται ενημέρωση πεδίων με λεκτικά ακολουθείται η λογική του DOS, ενώ στα υπόλοιπα σημεία οι επιλογές γίνονται με το ποντίκι.
 • Προστασία του ιατρικού απόρρητου με κωδικούς στην αρχή του προγράμματος.
 • Διαβάθμιση των πληροφοριών και λειτουργιών σε πολλά επίπεδα. Καθορισμός πρόσβασης χρηστών σε κάθε ένα από αυτά (π.χ. μπορεί η γραμματέας να διαχειρίζεται τα ραντεβού, χωρίς να έχει πρόσβαση στα ιστορικά των ασθενών).
 • Εξασφάλιση των στοιχείων από διακοπές ρεύματος, χωρίς διαδικασίες επανάκτησης των αρχείων και άλλες πολύπλοκες διαδικασίες.
 • Σχεδίαση και δημιουργία γνωματεύσεων, εντύπων συνταγών κλπ. με τα ειδικά εργαλεία του προγράμματος για να έχουν οι ασθενείς και οι συνάδελφοί σας την καλύτερη δυνατή εικόνα.
 • Εκτυπώσεις όλων των στοιχείων κάθε ασθενή όπως της καρτέλας, των προτεινόμενων εξετάσεων, διαγνώσεων, επεμβάσεων, ιστορικού κλπ
 • Τηλεφωνικός κατάλογος για να μπορείτε να βρίσκετε με τον ευκολότερο τρόπο όλα τα χρήσιμα τηλέφωνά σας.
 • Αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών

Ραντεβού

 • Πλήρης διαχείριση απεριόριστου αριθμού ραντεβού που περιλαμβάνει την εισαγωγή, διόρθωση, ακύρωση και μεταφορά τους, καθώς και την σύνδεσή τους με την θεραπευτική αγωγή του ασθενή.
 • Λίστα αναμονής για τα ραντεβού του κάθε γιατρού.
 • Αναλυτικός πίνακας των κενών ωρών των ραντεβού κάθε μέρας με το πάτημα ενός πλήκτρου.
 • Αναλυτικός πίνακας των κενών ωρών των ραντεβού κάθε μήνα στην ίδια οθόνη με δυνατότητα απ’ευθείας εισαγωγής τους.
 • Καταχώρηση πληρωμών για κάθε ραντεβού.
 • Εκτύπωση των ραντεβού οποιασδήποτε μέρας.
 • Αυτόματη εύρεση των αργιών στα ραντεβού με δυνατότητα προσθήκης επί πλέον ημερών.
 • Δυνατότητα σύνδεσης κάθε ραντεβού με συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή.
 • Αναζήτηση ραντεβού ασθενών με κωδικό ή ονοματεπώνυμο.
 • Δυνατότητα καθορισμού των προϋποθέσεων που θέλουμε να υπάρχουν για το κλείσιμο των ραντεβού (ωράριο, αργίες κ.λ.π.).
 • Εορτολόγιο που περιλαμβάνει όλες τις ονομαστικές εορτές

Στατιστικά (προαιρετικά)

Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα συνδυασμού οποιονδήποτε στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

 • Πλήρης στατιστική εκμετάλλευση όλων των στοιχείων που εισάγετε. Είναι δυνατή η μελέτη οποιονδήποτε συνδυασμών όλων των παρακάτω:
  Επάγγελμα, ηλικία, φύλο, οικονομικά ασθενή, διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές κ.λ.π.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης ομάδων τέτοιων όρων για ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στους ασθενείς που ικανοποιούν μια από τις παραπάνω ομάδες όρων
 • Δυνατότητα συνδυασμών των στατιστικών αποτελεσμάτων και εμφάνισή τους σε μπάρες, πίτες κλπ

Γενικά

Κατασκευαστικός Οίκος: OEM

Εγγύηση: 1 Έτος

Οφθαλμοσκόπιο

Φακοί:
Ασφαιρικοί Φακοί

Φωτισμός:
Αλογόνου (Xenon)

Διαφράγματα:

 • Μικρός Κύκλος
 • Μεγάλος Κύκλος
 • Μπλέ Φίλτρο Κοβαλτίου
 • Αστέρας Διόρθωσης Με Πολικές Συντεταγμένες
 • Σχισμή
 • Ημισφαίριο
 • Φίλτρο Αποκοπής Κόκκινου

Εύρος Διορθωτικών Φακών:
-35 έως +40

Αριθμός Φακών:
27

Αριθμός Φακών:

27

1 D Steps:
ΟΧΙ

Προστασία από τη σκόνη:

 • Μεταλλικό Πλαίσιο
 • Σφραγισμένη Κεφαλή

Μέγεθος Συσκευής:
Επαγγελματική Σειρά

Πηγή Τροφοδοσίας:

 • Μπαταρίες 2,5V
 • Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία 3,5V

Θέλω να ενημερώνομαι για παρόμοια προϊόντα:

Αποστειρωτικά, Διαγνωστικές Ταινίες, Εκτυπωτικά, Λαβές-Φορτιστές Heine, Λαμπτήρες Heine & Welch Allyn
Διαθλασίμετρο, Δοκιμαστικός σκελετός, Κασετίνα δοκ. υαλών, Κερατοδιαθλασίμετρο, Οπτότυπα, Οφθαλμολογική έδρα, Σχισμοειδής λυνχίες, Σχισμοειδής λυχνία,Τονόμετρο, Φακόμετρο, Φαρόπετρο
OCT, Βιομετρία, Δοκιμαστικός σκελετός, Έμμεσο οφθαλμοσκόπιο, Εξωφθαλμόμετρα, Κάμερα βυθού, Κασετίνα δοκ. υαλών, Οφθαλμοσκόπιο, Περίμετρο, Σκιασκόπιο, Τοπογραφία, Υπέρηχος
Μικροσκόπια, Φακοθρυψία